تماس با ما

اطلاعات تماس

درخواست اطلاعات

فیلدها را با مشخصات شخصی خود تکمیل کنید
و درخواست / اطلاع رسانی خود را ارسال کنید.

دفتر مرکزی پاراکس

احمدآباد مستوفی، میدان دکتر پارسا، شهرک صنایع بهسازی چوب، بلوک ۱۱E

تلفن: 75482000-021

فکس: 75482711-021

کد پستی : 3313136686

نمایشگاه و فروشگاه احمدآباد

احمدآباد مستوفی، میدان دکتر پارسا، شهرک صنایع بهسازی چوب، بلوک ۱۱E

تلفن: 75482000-021

کارخانه پاراکس

احمدآباد مستوفی، میدان دکتر پارسا، شهرک صنایع بهسازی چوب، سالن ۱۷

تلفن: 56717664-021