درب های کابینت کلاسیک

آشپز خانه ای برای زندگی

دقت کرده اید، آشپزخانه نبض زندگی در هر خانه است؟ پاراکس برای طراحی کابینتی با بهترین متریال، درب های فوق العاده زیبای سری کلاسیک را به شما معرفی می کند.

ترکیب جزییات درب های کلاسیک پاراکس، کاملاً هماهنگ با لوازم الکتریکی آشپزخانه است. طرح هایی که امکان استفاده تا مدت های طولانی و بدون احساس تکرار را به شما خواهد داد. برای آشپزخانه زندگی، پاراکس پیشنهاد انتخاب از جدیدترین سری درب های کلاسیک را دارد.

 • آچیلیا
 • ونیس
 • ورونا
 • میلانو
 • لمسه
 • ویکتوریا
 • سالویا
 • آنیکس
 • مدنا
 • ساونا
 • پالرمو
 • بلمونت

 • پالرمو
 • ویولا
 • لوتوس
 • لوپینوس
 • بارسا
 • ان پی 2
 • ان پی 3
 • ان پی 5
 • ان پی 6
 • ان پی 7
 • ان پی 9
 • ان پی 10
 • ان پی 11
 • ان پی 13
 • ان پی 14
 • ان پی 15
 • ان پی 17
 • ان پی 18
 • ان پی 19
 • ان پی 20
 • ان پی 22
 • ان پی 23
 • ان پی 26
 • ان پی 27
 • ان پی 28
 • ان پی 32
 • ان پی 33
 • ان پی 34
 • ان پی 36
 • ان پی 37